სასარგებლო რჩევები

დამსაქმებლის მიერ ინიცირებული თანამდებობიდან გათავისუფლების გაფრთხილება: ვადები

Pin
Send
Share
Send
Send


ნებაყოფლობით განთავისუფლება (სხვა სიტყვებით, დასაქმებულის ინიციატივით) არის სამუშაო ხელშეკრულების შეწყვეტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საფუძველი. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის ინიციატივა დასაქმებულის მხრიდან მოდის და არ ნიშნავს დამტკიცებას დამსაქმებლის მხრიდან, რადგან თქვენ ვერ აიძულებთ ადამიანს იმუშაოს თავისი ნების საწინააღმდეგოდ. ამასთან, საკუთარი თავისუფალი ნების შეწყვეტისთანავე, გარკვეული წესები უნდა დაიცვან.

ნებაყოფლობით განთავისუფლების პროცედურა

ნებაყოფლობით განთავისუფლების პროცედურა მოიცავს, უპირველეს ყოვლისა, თანამშრომელს, რომელიც წერს გადადგომის წერილს. განაცხადში უნდა იყოს მითითებული თანამდებობიდან განთავისუფლების თარიღი და მისი საფუძველი ("სურვილისამებრ"), რომელსაც იგი ხელს აწერს თანამშრომლის მომზადების თარიღით.

მიუთითეთ განაცხადში სამსახურიდან გათავისუფლების ნებაყოფლობითი მიზეზი სურვილისამებრ. ამასთან, თუ გარემოებები მოითხოვს, რომ შეწყვიტოთ სამუშაოები, ამის მიზეზი უნდა მიუთითოთ, გარდა ამისა, HR ოფიცრებს შეუძლიათ მოითხოვონ ეს დაადასტურონ დოკუმენტით. სხვა შემთხვევებში საკმარისია ფრაზა "გთხოვთ გამათავისუფლოთ ჩემი თხოვნით ასეთი და ასეთი რიცხვი".

მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება გადაეცემა პერსონალურ სამსახურს, განთავისუფლების ბრძანება. ჩვეულებრივ, ასეთი ბრძანების ერთიანი ფორმა გამოიყენება (ფორმა T T-8), რომელიც დამტკიცებულია სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის 05.01.2004 No.1 დადგენილებით. ბრძანებაში აუცილებელია მითითება გაკეთდეს რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 77-ე მუხლის 3-ე მუხლის პირველი ნაწილით, აგრეთვე მოსამსახურის განაცხადის დეტალები. დასაქმებულს უნდა გაეცნოს ხელმოწერისთვის თანამდებობიდან გათავისუფლების ბრძანებას. თუ ბრძანებულება არ შეიძლება მოქმედი პირის გათავისუფლების შესახებ (იგი არ არის ან ბრძანებულია გაეცნოს ბრძანებას), დოკუმენტზე ხდება შესაბამისი ჩანაწერი.

სურვილისამებრ თანამდებობიდან განთავისუფლების ხანგრძლივობა

როგორც წესი, შრომითი კოდექსით გათვალისწინებული, დასაქმებულმა უნდა გააფრთხილოს დამსაქმებელი მოახლოებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ არა უგვიანეს ორი კვირის შემდეგ. ეს პერიოდი იწყება იმ დღეს, როდესაც დამსაქმებელი თანამდებობიდან გადადგომის წერილს მიიღებს.

ამასთან, ე.წ. ორკვირიანი სამთო პერიოდი შეიძლება შემცირდეს თანამშრომელსა და დამსაქმებელს შორის შეთანხმებით. ამასთან, კანონი არ ავალდებულებს დასაქმებულს სამსახურებრივ ადგილზე ყოფნის დროს თანამდებობიდან წასვლის შესახებ შეტყობინების ვადის განმავლობაში. მას შეუძლია წასვლა შვებულებაში, ავადმყოფი შვებულებაში და ა.შ., ხოლო თანამდებობიდან გათავისუფლების პირობები არ შეიცვლება.

არსებობს ორკვირიანი მოპოვების ზოგადი წესის საკანონმდებლო გამონაკლისი. ამრიგად, ტესტის პერიოდში თანამდებობიდან გათავისუფლებისთანავე, თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ განცხადება ვადაა სამი დღე, ხოლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლებისთანავე ერთი თვე.

სურვილისამებრ განთავისუფლება

სურვილისამებრ განთავისუფლება, ისევე, როგორც სხვა მიზეზების გამო, უნდა გაკეთდეს თანამდებობიდან გათავისუფლების დღეს, ანუ სამუშაოს ბოლო დღეს. თანამდებობიდან გათავისუფლება გულისხმობს თანამშრომლის გამო ყველა თანხის გადახდას: ხელფასები, გამოუყენებელი არდადეგების ანაზღაურება, კოლექტიური და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდები. თუ თანამდებობიდან გათავისუფლებული თანამშრომელი წინასწარ იყენებდა შვებულებას, ანაზღაურებადი შვებულების შვებულებები ანაზღაურდება, საბოლოო ანგარიშსწორებისას გამოიცემა შესაბამისი თანხა.

თუ თანამშრომელი თანამდებობიდან არ იყო სამსახურიდან გათავისუფლების დღეს და ვერ მიიღო გამოანგარიშება, მას უფლება აქვს სხვა დროს მიმართოს მას. მის გამო თანხა უნდა გადაიხადოს გასაჩივრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო დღისა.

ხელმძღვანელის ინიციატივით თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზები

როგორც წესი, ნებისმიერი შრომითი ხელშეკრულება გაფორმებულია განუსაზღვრელი ვადით ან განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში. ნებისმიერი თანამშრომელი წუხს იმაზე, თუ რამდენს უნდა გააფრთხილოს თანამდებობიდან გათავისუფლება, თუ ხელისუფლება საჭიროდ თვლის, რომ შემცირდეს პერსონალი. თუ ხელშეკრულება დაუსრულებელია, იგი ნაგულისხმევად ჩაითვლება მანამდე, სანამ იგი არ შეწყვეტს თანამშრომლის ან დამსაქმებლის ინიციატივას. დამსაქმებელს შეუძლია საკუთარი ინიციატივით შეწყვიტოს ხელშეკრულება სპეციალისტთან შემდეგი მიზეზების გამო:

 • შემცირება
 • იმ თანამდებობის ლიკვიდაცია, რომელშიც კონკრეტული სპეციალისტი მუშაობს,
 • დასაქმებულის სისტემატური შეუსრულებლობა თავისი მოვალეობის შესრულებაში,
 • კომპანიის ლიკვიდაცია, რომელშიც კონკრეტული სპეციალისტია დასაქმებული,
 • შრომითი ხელშეკრულების, კომპანიის წესდების ან შრომის კოდექსის თანამშრომლის მიერ დარღვევა.

დასაქმებულს შეუძლია დატოვოს საკუთარი თხოვნით, ასევე მხარეთა შეთანხმებით. მაგრამ თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ უფროსს არა აქვს უფლება აიძულოს ადამიანი დატოვოს "საკუთარი თავისუფალი ნება".

თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მოქალაქეების ყველა კატეგორიას არ ექვემდებარება განთავისუფლება მენეჯმენტის ინიციატივით. ამიტომ, სადავო სიტუაციებში, დასაქმებულს უფლება აქვს იურისტისგან მოითხოვოს რჩევა. ადვოკატი ასევე გეტყვით, თუ რამდენ ხანს უნდა გააფრთხილოს დამსაქმებელმა თანამდებობიდან გათავისუფლება თითოეულ შემთხვევაში.

როგორ დატოვონ მუშაობა ყველა წესის მიხედვით

რამდენ დღეში უნდა აცნობოს დამსაქმებელმა თანამდებობიდან გათავისუფლების სამუშაოზე, ეს დამოკიდებულია კონკრეტულ ვითარებაზე. ეს დრო შეიძლება განსხვავებული იყოს. უნდა გვახსოვდეს, რომ არავინ, თუნდაც კომპანიის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი თანამშრომელი, მენეჯმენტის ინიციატივით, სამსახურიდან გათავისუფლებისგან არ არის დაცული. მაშასადამე, მუშაკი არასოდეს უნდა აღიქვას მისი წასვლა, როგორც ტრაგედია და ყველა იმედის დაშლა. მოსამსახურე, რომელიც ლიდერის ინიციატივით ტოვებს ორგანიზაციას, უნდა:

 1. მიიღეთ თქვენი სამუშაო წიგნი უშუალო ზედამხედველის ან პერსონალის განყოფილებაში (ეს ეხება მათ, ვინც მუშაობს ვადიანი ან ვადიანი სამუშაო ხელშეკრულებით). ისინი, ვინც სამსახურის ხელშეკრულებით მუშაობენ, ჩვეულებრივ, არ არიან რეგისტრირებული სამუშაო წიგნის ფირმაში. ხელმძღვანელი ვალდებულია დოკუმენტი გასცეს მკაცრად იმ დღეს, როდესაც სპეციალისტი დატოვებს. თუ წიგნი მდებარეობს სხვა ქალაქში (მაგალითად, დედაქალაქ კომპანიაში, და არა ფილიალში), დოკუმენტის სამგზავრო ხარჯებს ანაზღაურებს ხელმძღვანელი.
 2. მიიღეთ ანაზღაურება გამოუყენებელი შვებულებისთვის, თუ წელს თანამშრომელი არ იმყოფებოდა შვებულებაში.
 3. თუ თანამშრომელი გეგმავს დასაქმების ცენტრში დარეგისტრირებას, როგორც უმუშევრად, მას უფლება აქვს მოითხოვოს სააღრიცხვო ოფისიდან დასაქმების სერტიფიკატი, რომელიც მითითებულია შემოსავლის შესახებ ბოლო სამი თვის განმავლობაში. ეს სერთიფიკატი საჭირო იქნება ისე, რომ პირი ოფიციალურად აღიარონ, როგორც უმუშევარი და მას დაეხმარა ანაზღაურება საშუალო ხელფასის ოდენობით, წინა სამუშაო ადგილზე.
 4. თუ სპეციალისტი რჩება კარგ ურთიერთობებში თავის ზემდგომებთან და არ დატოვა ”სტატიის მიხედვით”, მას უფლება აქვს მიმართოს თავის უშუალო ხელმძღვანელს რეკომენდაციას ან პოზიტიურ მახასიათებელს, რომელიც ხელს შეუწყობს სხვა თანამდებობაზე მოთავსებას.

ყველა საჭირო გადასახადი და დოკუმენტი მიღებული, სპეციალისტს შეუძლია უსაფრთხოდ დატოვოს. თუ არ გსურთ დადგენილი თოთხმეტი დღის შემუშავება, შვებულების გატარება შეგიძლიათ საკუთარი ხარჯით (ე.წ. ეკონომიკური შვებულება) შემდგომი გამგზავრებით. შეგიძლიათ გადახდა შვებულებით., მაგრამ ამ შემთხვევაში, დასაქმებული არ მიიღებს ფულადი ანაზღაურებას დასვენებისთვის.

პროცედურა, თანამშრომლების გაფრთხილების შესახებ, გადადგომის შესახებ

ჩვეულებრივ, დასაქმებულს წინასწარ არ აფრთხილებს გადადგომის შესახებ, თუ მასთან გაფორმებულია გადაუდებელი შრომითი ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღი კონკრეტულად არის მითითებული დოკუმენტებში. ამ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ვადის გასვლის თარიღი უნდა ჩაითვალოს მოსამსახურის თანამდებობიდან განთავისუფლების თარიღად. იგივე ეხება მათ, ვინც სეზონურად მუშაობს, ისევე როგორც მათ, ვინც არასასურველი ხელშეკრულების საფუძველზე მუშაობს მომსახურების გაწევისთვის (მაგალითად, დამრიგებლები, თარჯიმნები, სამშენებლო მუშაკები).

თუ მომსახურება გაწეულია, სპეციალისტი ავტომატურად ტოვებს სამუშაოს ადგილს. ამასთან, სამუშაო კატეგორიის ხელშეკრულებით მომუშავე სპეციალისტების სხვადასხვა კატეგორიისთვის, სამსახურიდან გათავისუფლების გაფრთხილების განსხვავებული ვადაა. ისინი შემდეგია:

 1. თუ სპეციალისტი გადის გამოსაცდელი ვადა, უფროსი ვალდებულია აცნობოს თანამშრომელს თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ერთი კვირის განმავლობაში.
 2. იგივე ეხება სეზონურ მუშაკებს.
 3. იმ შემთხვევებში, როდესაც სპეციალისტი კარგავს სამსახურს თანამშრომლების შემცირების გამო, უფროსი ვალდებულია გააფრთხილოს მოსალოდნელი შემცირება მინიმუმ ორი თვის განმავლობაში. შემცირების შესახებ გაფრთხილების გარდა, მენეჯერმა უნდა გაათავისუფლოს გათავისუფლებული თანამშრომლები დასაქმების ცენტრში რეგისტრაციისთვის საჭირო ინფორმაცია.
 4. თუ მუშაკმა უხეშად დაარღვია კომპანიის წესდება ან სამუშაო ხელშეკრულება, უფროსს უფლება აქვს უარი თქვას თავის მომსახურებაზე წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. იგივე ხდება, თუ თანამშრომელმა სასწრაფოდ შეცვალა საცხოვრებელი ადგილი, გადადგა პენსიაზე ან გარდაიცვალა.

არის დრო, როდესაც ლიდერმა და მისმა დაქვემდებარებამ მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ კონკრეტული სამუშაო არ არის შესაფერისი ამ სპეციალისტისთვის. ამავე დროს, მუშაკი არ ირღვევა შრომითი ხელშეკრულება (წესდება), და შეუძლებელია მისი განთავისუფლება სტატიის მიხედვით.

ამ შემთხვევაში, შრომის წიგნაკი წერს, რომ სპეციალისტმა დატოვა სამუშაო ადგილი მხარეთა შეთანხმებით, ანუ ბოსისა და დაქვემდებარებულის ურთიერთშეთანხმებით. ამ შემთხვევაში, მენეჯერი აფრთხილებს სპეციალისტს, რომ ის მიზანშეწონილია დატოვოთ მინიმუმ ორი კვირა ადრე (თოთხმეტი დღე).

ამ შემთხვევაში, დასაქმებულს უფლება აქვს მოსთხოვოს მენეჯერს გადადოს თანამდებობიდან გადაყენების თარიღი, ისე, რომ სამუშაოს შესრულების დროს იგი იპოვნებს სხვა თანამდებობას იმავე (ან სხვა) კომპანიაში. თუ ზრუნვა ხდება მხარეთა შეთანხმებით, ბევრი რამ არის დამოკიდებული უფროსსა და დაქვემდებარებულს შორის ურთიერთობის ბუნებაზე. ზოგჯერ თანამშრომელი ახერხებს თანხმობას თანხის ანაზღაურებაზე ან სთხოვოს უფროსს, დაეხმაროს მას ახალი საქმის მიღებაში. ასევე, ამ შემთხვევაში, ხელმძღვანელს შეუძლია დაეხმაროს გათავისუფლებულ სპეციალისტს იმავე კომპანიაში სხვა თანამდებობაზე გადასვლაში.

თუ ბოსი არღვევს TC- ს

არსებობს რეგულაციები, რომელთა მიხედვითაც დამსაქმებელმა უნდა გააფრთხილოს თანამშრომელი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც სამსახურიდან გათავისუფლების გადადება შეუძლებელია. ხელმძღვანელმა დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლოს თანამშრომელი, თუ თანამშრომელი უხეშად არღვევს საწარმოს წესდებას, ასევე საფრთხეს უქმნის კომპანიის ნორმალურ მუშაობას. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც დაუდევარი სპეციალისტი სისტემატურად გამოტოვებს, დიდი ხნის განმავლობაში (დღის განმავლობაში ოთხზე მეტ საათზე მეტი) სამუშაო ადგილის გარეშე დატოვების გარეშე, არ ასრულებს თავის მოვალეობებს და ასევე არის მთვრალი.

როგორც წესი, თავდაპირველად ასეთი ადამიანი იღებს საყვედურს (შეგროვება, ფულადი ჯარიმა), და მასთან საუბარი ტარდება. თუ ეს ზომები არ მოქმედებს, მენეჯერს უფლება აქვს გაათავისუფლოს თანამშრომელი გაფრთხილების გარეშე შრომის კოდექსის ერთ-ერთი მუხლით. უნდა გვახსოვდეს, რომ ”სტატიის შესაბამისად” თანამდებობიდან გათავისუფლება უარყოფითად მოქმედებს პირის რეპუტაციაზე და შეიძლება სერიოზული დაბრკოლება გახდეს შემდგომ სპეციალობაში დასაქმებისთვის.

ამასთან, არის სიტუაციები, როდესაც ქურდი, რომელმაც გაათავისუფლა თანამშრომელი გაფრთხილების გარეშე, უხეშად არღვევს შრომის კოდექსს. ამ შემთხვევაში, მენეჯმენტის ინიციატივით თანამდებობიდან გათავისუფლება უკანონო იქნება. ამგვარი დარღვევის შესახებ შეიძლება ვისაუბროთ, თუ სამსახურიდან გათავისუფლებული მუშაკი ორსული ქალია, მცირეწლოვანი შვილი (ქალი) ქალი, ქალი ან კაცი, რომელიც მშობლების შვებულებაშია სამი წლამდე ასაკის ბავშვებში, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ამ შემთხვევაში, სპეციალისტმა, რომლის უფლებებიც დაირღვეს, უნდა შეიტანოს საჩივარი პირველადი პროფკავშირულ ორგანიზაციასთან, რომელიც ყველა სახელმწიფო საწარმოში არსებობს.

თუ საქმე ეხება კერძო მეწარმეზე მუშაობას და ორგანიზაციას არ აქვს პროფკავშირული კომიტეტი, გაათავისუფლეს სპეციალისტს უფლება აქვს შეატყობინოს უფროსს, რომ იგი აპირებს მიმართოს სასამართლოს მისი უფლებების დასაცავად. როგორც წესი, ასეთი საუბარი სავსებით საკმარისია მენეჯერისთვის, რომ შეიცვალოს აზრი და დატოვოს თანამშრომელი სამუშაო ადგილზე.

თუ ქურდი თანამდებობიდან ათავისუფლებს თანამშრომელს, ეს არ ათავისუფლებს მენეჯერს შრომის კოდექსის დაცვით. სპეციალისტის არალეგალური თანამდებობიდან განთავისუფლება, ისევე როგორც შეღავათებისა და კომპენსაციების გადასახდელი თანხის გადაუხდელობა, შეიძლება გამოიწვიოს იურიდიული წარმოება, ჯარიმები და ჯარიმები. აქედან გამომდინარე, მენეჯერი უნდა იყოს ნათლად გაცნობიერებული: თანამშრომლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისას კანონის შესაბამისად მოქმედება მის ინტერესებს წარმოადგენს. სპეციალისტი, რომელიც მენეჯერის ინიციატივით დატოვებს სამსახურს, თავის მხრივ, თავის უფროსებს უნდა სთხოვდეს დაიცვან ყველა საჭირო ფორმალობა.

რა არის ეს

თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება არის შესაბამისი გადაწყვეტილების მეორე მხარის შეტყობინება.

ასე რომ, თანამშრომელი საკუთარი თხოვნით წასვლისას წერს თანამდებობის დატოვების წერილს. ხოლო პერსონალის შემცირების შემთხვევაში, თანამდებობიდან გათავისუფლებას დაქვემდებარებულ თანამშრომლებს ეცნობებათ შეკვეთის გაცნობა.

ზოგიერთ შემთხვევაში, შეწყვეტის შესახებ შეტყობინება აუცილებელია, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ეს არ არის საჭირო.

როდის არის საჭირო?

შეწყვეტის შესახებ შეტყობინება აუცილებელია შემდეგ შემთხვევებში:

 • ინდივიდუალური მეწარმის ან იურიდიული პირის საქმიანობის შეწყვეტისთანავე,
 • დასაქმებულთან სამუშაო ვადის დასრულებისთანავე,
 • საკუთარი ინიციატივით თანამშრომლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ,
 • შემცირებისას
 • იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომელმა არ გაიარა საცდელი ვადა.

არ არის საჭირო, რომ წინასწარ გააფრთხილოს თანამშრომელი სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ, თუ:

 • თანამშრომელი არ შეესაბამება თანამდებობას,
 • მოხდა კომპანიის საკუთრების შეცვლა,
 • დასაქმებულმა უხეშად დაარღვია შრომითი მოვალეობების პირობები, იგივე ეხება კომპანიის ხელმძღვანელს,
 • დასაქმებულს არაერთხელ შეუმჩნევია შრომითი ხელშეკრულების მოთხოვნების დარღვევა,
 • უფროსების მხრიდან ნდობის დაკარგვა მოხდა
 • თანამშრომელი ვერ გადაწყვეტს ინტერესთა კონფლიქტს,
 • თანამშრომელმა დასაქმების დროს კომპანიას წარუდგინა ფიქტიური დოკუმენტები
 • თანამშრომელმა ჩაიდინა ამორალური საქციელი.

საკანონმდებლო ჩარჩო

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის ყველა საფუძველი შეიცავს რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 81-ე მუხლის პირველ ნაწილს. თუ დამსაქმებელმა განსაზღვრულ ვადაში არ შეატყობინოს თანამდებობიდან გათავისუფლების თანამშრომელი იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს აუცილებელია, დასაქმებულს შეუძლია სასამართლო გადაწყვეტილება გაასაჩივროს სასამართლოში.

სასამართლოს გარდა, ასეთ მოსამსახურეს შეუძლია პროკურატურას ან სახელმწიფო შრომის ინსპექციას მიმართოს საჩივრის შეუსრულებლობის შესახებ.

განთავისუფლების გაფრთხილების პირობები შეიცავს რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 62, 71, 79, 296 მუხლებს.

ჩემი საკუთარი ნებით

როგორც ზოგადად, 2019 წელს, მოსამსახურემ, საკუთარი ინიციატივის დატოვებისთანავე, 14 დღის ვადაში უნდა წარუდგინოს დამსაქმებელს თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. ფურცელი იწერება უფასო ფორმით კომპანიის ხელმძღვანელის სახელით.

ჩვეულებრივ, განცხადების ტექსტი იწყება ფრაზით: "გთხოვთ, გამათავისუფლოთ ჩემი თავისუფალი ნება (დღიდან)". განაცხადის რეგისტრაცია უნდა მოხდეს შეტანის თარიღის ჩასაწერად.

დასაქმებულმა შეიძლება შეიცვალოს აზრი და გაიაროს განცხადება. ამავდროულად, თანამდებობიდან გათავისუფლება არ ხორციელდება, თუ მათ ჯერ არ ჰქონდათ დრო, რომ მოწვეულიყვნენ ახალი თანამშრომელი მის ადგილზე.

დასაქმებულს ასევე უფლება აქვს სამუშაო ადგილის დატოვება გაფრთხილების მართვის გარეშე.

ეს შესაძლებელია პენსიაზე გასვლის, ზოგადსაგანმანათლებლო ორგანიზაციაში ჩასვლისთანავე, ასევე დამსაქმებლის მიერ სამუშაო ხელშეკრულების ან კანონის პირობების დარღვევის შემთხვევაში. ამავე დროს, მას შეუძლია სამუშაოს დატოვება შემუშავების გარეშე.

სამუშაო ადგილის გარეშე მუშაობის გარეშე დატოვების სხვა საფუძველია:

 • არჩევნები თანამდებობაზე
 • დასაქმებულის მეუღლის გადაყვანა სხვა რაიონში სამუშაოდ,
 • ზრუნვა ავადმყოფი ოჯახის წევრზე ან 1 ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე,
 • დაავადება, რომელიც ხელს უშლის სამუშაოს გაგრძელებას ან საცხოვრებელ ადგილზე ცხოვრებას.

როგორ დავწეროთ გადადგომის წერილი ერთ დღეს? აქ ნახე.

დამსაქმებლის ინიციატივით

საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, დამსაქმებელს შეუძლია შეადგინოს წერილობითი გაფრთხილება დასაქმებულის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. ის თანამშრომელს უნდა გადასცეს პირადად, ხელმოწერილი.

არის დრო, როდესაც თანამშრომელი უარს ამბობს დოკუმენტის ხელმოწერაზე. ამ სიტუაციაში, ქაღალდი უნდა წაიკითხოს დასაქმებულთან, მოწმეების თანდასწრებით.

ამის შემდეგ უნდა შედგენილი იქნეს აქტი, რომელიც დაადასტურებს თანამშრომლის დოკუმენტთან გაცნობის ფაქტს. მოწმეებმა და ზემდგომებმა უნდა მოაწერონ ხელი აქტს.

ამ შემთხვევაში მოსამსახურის შეტყობინების მიღების პირობები განსხვავდება თანამდებობიდან გათავისუფლების არჩევის საფუძველზე.

გამოსაცდელი

ზოგიერთ შემთხვევაში, დასაქმებულმა უნდა გაიაროს გამოსაცდელი ვადა კომპანიის დასაქმებამდე. ამ დროს, ხელისუფლება გადაწყვეტს, რამდენად შესაფერისია იგი ამ თანამდებობაზე.

თანამშრომლების ზოგიერთ კატეგორიაში, გამოსაცდელი ვადა, მაგალითად, ორსულთათვის, არ შეიძლება მოწყობილი.

თუ დასაქმებულის შრომითი საქმიანობა არ შეეფერებოდა დამქირავებელს, მას შეუძლია მოსთხოვოს მას სამუშაო ადგილის დატოვება, გაფრთხილებით 3 დღეში. იწერება გამაფრთხილებელი ფორმა. თუ ვადა არ შევსებულა, დასაქმებულს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს აღდგენის მოთხოვნით.

ამასთან, გაფრთხილების არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია დამსაქმებლისთვის ნეგატიური შედეგები, მათ შორის ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობამდე მიყვანა.

განსაზღვრული სამუშაო ხელშეკრულების თანახმად

თითქმის ყველა ორგანიზაციაში არის თანამშრომლები, რომლებიც ახორციელებენ შრომით საქმიანობას ხელშეკრულების საფუძველზე. შრომის რეგულირების ეს დოკუმენტი განსაზღვრული ვადაა.

ეს არის მისი განსხვავება განუსაზღვრელი ვადით გაფორმებული ხელშეკრულებიდან.

Если период действия срочного договора подходит к концу, начальство должно предупредить работника минимум за 3 дня даты, указанной в данном документе. В этом случае законодательство четко не оговаривает способ оповещения служащего.

В том случае, когда работник замещает другого, временно неработающего сотрудника, то его предупреждение не требуется.

მნიშვნელოვანი საკითხი: თუ ხელისუფლებამ არ გააფრთხილა პიროვნება მისი ვადით დასრულებული შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდის მოსალოდნელი დასრულების შესახებ, მაშინ ასეთი დოკუმენტი იწყებს მოქმედებას განუსაზღვრელი ვადით.

დროულად გაფრთხილების შემთხვევაში, დასაქმებულს უფლება აქვს სამუშაო ადგილზე დარჩეს.

კადრების შემცირებით

კომპანიაში პერსონალის შემცირების შემთხვევებია. მუშები, რომლებიც შეწყვეტენ შემცირების "ტალღას", ზოგადად უნდა გააფრთხილონ თანამდებობიდან გათავისუფლებამდე 2 თვით ადრე.

სეზონური სამუშაოებით დაკავებული თანამშრომლებისთვის, ვადა მცირდება ერთ კვირამდე, ხოლო თანამშრომლებისათვის, განსაზღვრული ვადით, ხელშეკრულებით - 3 დღემდე.

ხელისუფლება ასეთ თანამშრომლებს წერილობით აცნობებს მომავალი პროცედურის შესახებ, მაშინ როდესაც მათ ხელმოწერა უნდა მიაწერონ დოკუმენტზე, დაადასტუროს მისი გაცნობა.

კომპანიის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით

ორგანიზაციის ან ინდივიდუალური მეწარმის შეწყვეტისთანავე ყველა თანამშრომელი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ამ შემთხვევაში, იქმნება სპეციალური სალიკვიდაციო კომისია, რომლის წინაშე დგება ამოცანა კომპანიის დროულად ლიკვიდირებას.

აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელს, თუნდაც მათ, ვინც დაავადებულია ან შვებულებაშია, უნდა ეცნობოს უახლოეს პროცედურას.

შეტყობინებების გაგზავნის ვალდებულება ეკისრება სალიკვიდაციო კომისიას, რადგან ამ შემთხვევაში იგი ცვლის იურიდიულ პირს ან ინდივიდუალურ მეწარმეს. კომისია ასევე იღებს სასამართლოში წარმომადგენლობის უფლებას.

დასაქმებულთა განგაშის პერიოდები მსგავსია პერსონალის შემცირების პროცედურასთან.

პროცედურა

პროცედურას აქვს სავარაუდო დავალება და მისი შეცვლა შესაძლებელია:

 1. დასაქმებული ან დამსაქმებელი წერილობით შეატყობინებს მეორე მხარეს.
 2. თანამდებობიდან გათავისუფლების თარიღი ენიჭება.
 3. საკითხის დამუშავება ხდება. ამის ნაცვლად, მენეჯმენტთან შეთანხმებით, დასაქმებულს შეუძლია გამოუყენებელი შვებულება გაატაროს.
 4. აუცილებელი გამოთვლები კეთდება დასაქმებულთან.
 5. დასაქმებული იღებს შრომით წიგნს თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში, მას ეძლევა შემოსავლის განცხადება და სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

შესაძლებელია თუ არა სურვილისამებრ დატოვოს თანამდებობის დატოვება? ინფორმაცია აქ არის.

გაინტერესებთ სასამართლო პრაქტიკა იძულებითი გათავისუფლების შესახებ? დეტალები ამ სტატიაში.

განსხვავდება დამსაქმებლისა და დასაქმებულის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ შეტყობინების ფორმები. ნიმუშების ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ბმულებიდან:

 • თანამშრომლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია,
 • დამქირავებლის შეტყობინება (განცხადება თანამშრომლის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ).

ნიმუშის განცხადება გადადგომის შესახებ აქ არის.

შემცირებული ვადები

ზოგიერთ შემთხვევაში, შრომითი კანონები ადგენენ გაფრთხილების ხანმოკლე პერიოდებს.

არა უგვიანეს სამი დღის შემდეგ, შემდეგ თანამშრომლებმა უნდა აცნობონ ხელმძღვანელობას თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ:

 • სეზონური პერსონალი
 • თანამშრომლები, რომელთაც აქვთ გაფორმებული სამუშაო ვადაზე მეტი ხელშეკრულება მენეჯმენტთან, არა უმეტეს 2 თვის განმავლობაში,
 • გამოსაშვები თანამშრომლები გამოსაშვები პერიოდის განმავლობაში მიდიან.

სამუშაოს დატოვების შესახებ წინასწარ მოგახსენებთ არაუგვიანეს ერთი თვისა, შემდეგ თვეში:

 • ორგანიზაციების ხელმძღვანელები
 • ტრენერები და სპორტსმენები, რომლებიც 4 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში აქვთ გაფორმებული სამუშაო ხელშეკრულებებში.

განთავისუფლების გამაფრთხილებელი ვიდეოს შესახებ

 • კანონმდებლობაში ხშირი ცვლილებების გამო, ინფორმაცია ზოგჯერ ხდება უფრო სწრაფად მოძველებული, ვიდრე ვცდილობთ მისი განახლება საიტზე.
 • ყველა შემთხვევა ძალიან ინდივიდუალურია და ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ძირითადი ინფორმაცია არ იძლევა თქვენი პრობლემების გადაჭრის გარანტიას.

ამიტომ, უფასო ექსპერტი კონსულტანტები თქვენთვის მუშაობს მთელი ღამის განმავლობაში!

 1. დასვით შეკითხვა ფორმის (ქვემოთ) ან ონლაინ ჩატის საშუალებით
 2. დარეკეთ ცხელ ხაზზე:
  • მოსკოვი და რეგიონი - +7 (499) 110-56-12
  • პეტერბურგსა და რეგიონში - +7 (812) 317-50-97
  • რეგიონები - 8 (800) 222-69-48

განაცხადები და ბარათები მიღებულია 24 საათის განმავლობაში და უქმე დღეების გარეშე.

Pin
Send
Share
Send
Send